Previous Picture / letztes Bild
Andreas Jaeggi / Back
Next Picture / naechstes Bild
Andreas Jaeggi 19931014

Andreas Jaeggi:
"My Old Ice Skates #2"
Oil on Canvas
20" x 24"
1993

Andreas Jaeggi:
"meine alten Schlittschuhe #2"
Oel auf Leinwand
50 x 60 cm
1993