Previous Picture / letztes Bild
Andreas Jaeggi / Back
Next Picture / naechstes Bild
Andreas Jaeggi 19931020

Andreas Jaeggi:
"Wooden Dog from Athens, Greece"
Pencil on Paper
20" x 24"
1993

Andreas Jaeggi:
"Holzhund aus Athen"
Bleistift auf Papier
50 x 60 cm
1993