Previous Picture / letztes Bild
Andreas Jaeggi / Back
Next Picture / naechstes Bild
Andreas Jaeggi 19931031

Andreas Jaeggi:
"Granny's Bowl with Ripe Bananas"
Oil on Canvas
49" x 59"
1993

Andreas Jaeggi:
"Grosmuttis Schale mit reifen Bananen"
Oel auf Leinwand
125 x 150 cm
1993