Previous Picture / letztes Bild
Andreas Jaeggi / Back
Next Picture / naechstes Bild
Andreas Jaeggi 20080401

Andreas Jaeggi:
"Diet & Exercise"
Petit Point Needlework, Yarn on Linen
8" x 18"
2008

Andreas Jaeggi:
"Diet & Exercise"
Petit Point Stickerei, Garn auf Leinen
20 x 46 cm
2008