Previous Picture / letztes Bild
Andreas Jaeggi / Back
Next Picture / naechstes Bild
Andreas Jaeggi 20070502

Andreas Jaeggi:
"No More Religion."
Petit Point Needlework, Yarn on Linen
8" x 25"
2007

Andreas Jaeggi:
"Keine Religion mehr."
Petit Point Stickerei, Garn auf Leinen
20 x 64 cm
2007